top of page
strijden om onderwijskansen voor meisjes: De aanpak van Maendeleo

Het jeugdcentrum van de Broeders van Liefde strijdt op meerdere fronten om meisjes toch de kans te geven naar school te gaan:

IMG_0649.JPG

counselling

De maatschappelijk assistent staat steeds paraat in het centrum om in alle vertrouwen een luisterend oor te bieden aan meisjes en samen met hen (en hun ouders) oplossingen te zoeken voor hun specifieke problemen.

DJI_20210925_110145_60_video_Moment_edit

Studiebegeleiding

Naschools kunnen meisjes in Maendeleo terecht om hun huiswerk te maken. Een vrijwilliger begeleidt hen daarbij en geeft uitleg waar nodig. Tijdens de vakanties wordt aan preteaching gedaan, zodat ze goed voorbereid het volgende trimester kunnen beginnen. 

DJI_20210929_183803_596_video_Moment.jpg

sensibilisatie

Maendeleo gaat het gesprek aan met ouders rond thema's als kindhuwelijken, tienerzwangerschappen of kinderarbeid en neemt het daarbij op voor de meisjes.

DJI_20211002_132906_1073_edited.jpg

materiële steun

Afhankelijk van hun noden, kunnen meisjes in Maendeleo een maaltijd krijgen, een uniform, schoolmateriaal of ook maandverbanden.

DJI_20211001_133253_895.jpg

financiële steun

Voor meisjes die in extreme armoede moeten overleven betaalt Maendeleo tijdelijk de studiekosten, zodat ze niet hoeven af te haken. 

DJI_20210925_111708_66_video_Moment_edit
Wat is Maendeleo?

“Maendeleo” is het Swahili voor "ontwikkeling", "voortuitgang" of "groei". Het verwijst naar de kans die jongeren in dit jeugdcentrum van de Broeders van Liefde krijgen om persoonlijk te groeien en zo de hele maatschappij vooruit te helpen.


De deur van het jeugdcentrum staat steeds open voor allerlei kwetsbare jongeren: weeskinderen, straatkinderen, kinderen met een beperking, kinderen uit gebroken gezinnen, vluchtelingen, enz.

Broeders en vrijwilligers bieden deze jongeren een luisterend oor aan. Wie geen dak boven het hoofd heeft, kan tijdelijk in Maendeleo of in één van de bevriende organisaties terecht. Andere jongeren hebben enkel nood aan voeding, psychologische bijstand of een goed gesprek.

 

De jongeren die hulp krijgen in Maendeleo, organiseren zelf ook allerlei sociale, culturele en sportieve activiteiten en dragen zo bij aan een warme, sociale en vredevolle maatschappij. Het jeugdcentrum heeft een eigen scoutsgroep, een netball team, voetbalteam, een groep jongeren dat kwetsbare mensen hulp biedt, enz. 

bottom of page