top of page
pregnant 2.png
obstakels samen.jpg
tienerzwangerschap

Voor jonge meisjes die zwanger raken, meestal ongewenst, betekent de zwangerschap vaak het einde van hun schoolcarrière.

 

Tot 2021 was het zelfs bij wet verboden voor zwangere meisjes om nog naar school te gaan en zelfs om terug te keren na de bevalling. De nieuwe vrouwelijke president van Tanzania schafte deze wet gelukkig af. Toch blijft zwanger in de schoolbanken zitten een groot cultureel taboe. Na maanden schoolachterstand keren maar weinig jonge moeders terug naar school.   

In de Kigoma regio in Tanzania bevalt 1 meisje op 3 als tiener. 


Oorzaken:

  • Kindhuwelijken leiden vaak tot tienerzwangerschappen. 

  • Jonge meisjes die nood hebben aan eten, bescherming, een dak boven het hoofd, medische zorg, ... en deze niet vervuld zien via hun eigen gezin, komen vaak in aanraking met mannen die hen daarin wel willen helpen, maar dan in ruil voor een seksuele relatie (= transactionele seks). Wanneer dit tot een zwangerschap leidt, verbreekt de man de relatie en staat het meisje er alleen voor.

  • Veel meisjes krijgen op school geen seksuele voorlichting, of pas op (te) late leeftijd. 

  • Machtsmisbruik leidt vaak tot seksueel misbruik bij jonge meisjes, waardoor ze ongewenst zwanger kunnen geraken. Maar weinig meisjes durven aangifte te doen of vinden hiervoor steun in hun omgeving.


Voor meisjes die op heel jonge leeftijd zwanger raken, kan een bevalling levensbedreigend zijn, zowel voor de baby als voor zichzelf. Hun lichaam is vaak fysiek nog niet volgroeid (bv. bekken) om een vlotte bevalling mogelijk te maken. 

barrier (2).png

Tot vorig jaar was het voor zwangere meisjes bij wet verboden om ooit nog naar school te gaan in Tanzania.

bottom of page